• default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
Sabtu 20 Jan 2018
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Klik untuk Pengenalan JPH | DHF | DUP |

Tel.: +609 565 9000 / 9099

 

 

PROGRAM DUP SECARA PEMBELAJARAN TERADUN, SEPENUH MASA DAN LUAR KAMPUS

Politeknik METrO Kuantan (PMKu) pada hari ini berusaha mengorak langkah ke hadapan dalam mentransformasikan bidang pendidikan Politeknik Malaysia dengan mengemukakan cadangan pelaksanaan Program Diploma Pengurusan Pelancongan (DUP) secara pembelajaran teradun (blended learning) sepenuh masa dan pengajian luar kampus (off campus). Ringkasnya, Program BLOC-DUP.

Cadangan pelaksanaan ini selari dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025 (Pendidikan Tinggi) dalam Lonjakan ke-9 : Pembelajaran Dalam Talian Tahap Global (GOL), Dasar e-Pembelajaran Negara (DePAN) dan Polisi ePembelajaran Politeknik (PePP).

Definisi operasi (OD) Mod Blended atau pembelajaran teradun yang di gunakan adalah merujuk kepada kursus yang mempunyai campuran pendekatan pembelajaran mod online dan mod pembelajaran bersemuka dengan 30% - 80% kandungan dan aktiviti kursus dikendalikan secara online sama ada menyokong atau menggantikan pembelajaran bersemuka (CAP eLearning 2014, KPM).

Konsep Pembelajaran Teradun yang ingin diamalkan di semua Politeknik Malaysia akan memberi fokus kepada pedagogi abad ke-21 yang mengabungkan pembelajaran tradisional (bersemuka) dan pembelajaran secara atas talian. JPP berdasarkan keputusan CAP ePembelajaran KPM (2014) telah menetapkan bahawa 50% dari kursus yang anjurkan oleh IPTA mestilah berlaku secara atas talian menggunapakai pendekatan Pembelajaran Teradun. Pelaksanaan ini akan bermula dari 2014.

 

OBJEKTIF PEMBELAJARAN TERADUN

1)  Menyesuaikan penyampaian pengajaran dan pembelajaran selaras kehendak Dasar ePembelajaran Negara dan Pendidikan abad ke-21.
2)  Mengamalkan pendidikan yang mengetengahkan kemahiran pengurusan kendiri dalam pengajaran dan pembelajaran.
3)  Membudayakan amalan literasi digital bagi semua warga akademik institusi.

 

RINGKASAN DEFINISI PROGRAM BLOC-DUP

1)  Pembelajaran Teradun (Blended Learning)
     >  Tradisional (Bersemuka/Face-to-Face) + Atas Talian (Online)
     >  30% - 80% kandungan = Atas Talian 
     >  70% - 20% kandungan = Bersemuka
2)  Sepenuh Masa (Full-Time)
     >  Yuran pengajian sama dengan pelajar konvensional
     >  Tempoh pengajian selama 3 tahun
3)  Luar Kampus (Off-Campus)
     >  Pembelajaran di luar kampus secara atas talian
     >  Berlaku di mana-mana sahaja

 

CIRI-CIRI PROGRAM BLOC-DUP

1)  Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) secara pertemuan bersemuka dan atas talian
2)  P&P ‘pertemuan bersemuka’ selama 4 minggu per semester; contoh: dilaksanakan pada Minggu 1, 6, 11 dan 16
3)  P&P ‘atas talian’ selama 12 minggu per semester; dilaksanakan selain minggu 'pertemuan bersemuka' 
4)  Pelajar sepenuh masa / bekerja

  

 


JPH Logo Feel free to browse our department weblog [link] and activities photo gallery [link]