• default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
Ahad 18 Apr 2021
Malay English Thai
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

PERHUBUNGAN DAN LATIHAN INDUSTRI

Tel.: +609 565 9010 / 9015

 

Unit Perhubungan dan Latihan Industri (UPLI) menyelaraskan semua aktiviti yang bersangkutan dengan latihan industri pelajar.

Fungsi-fungsi unit ini adalah:

-  Mengadakan perbincangan dengan pihak-pihak swasta, badan berkanun dan kerajaan bagi mendapatkan tempat latihan industri pelajar.
-  Menyelaraskan lawatan penyelia ke tempat pelajar-pelajar menjalani latihan.
-  Bekerjasama dengan pihak penganjur latihan industri bagi membolehkan pelajar mendapat manfaat semaksima yang mungkin dari
   latihan industri yang dijalani.

 

OBJEKTIF LATIHAN INDUSTRI KE ATAS PELAJAR

-  Membina personaliti individu berkomunikasi dengan berkesan
-  Mengamalkan etika dan peraturan kerja yang baik
-  Memberi pendedahan kepada alam pekerjaan
-  Menghasilkan laporan latihan industri

 

BORANG-BORANG UNTUK LATIHAN INDUSTRI PELAJAR

1.    APPENDIX 1 : PRACTICAL TASK FORM
2.    APPENDIX 2 : REFLECTIVE JOURNAL
3.    APPENDIX 3 : OBSERVATION FORM
4.    APPENDIX 4 : FINAL REPORT FORM
5.    APPENDIX 5 : PRESENTATION FORM
6.    GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PELAJAR
7.    MY INTERNSHIP REFLECTIONS
8.    CARA TULIS JURNAL REFLEKSI 1
9.    CARA TULIS JURNAL REFLEKSI 2
10.  SURAT PENGESAHAN TAMAT LI
11.  JADUAL AKTIVITI LATIHAN INDUSTRI
12.  PANDUAN PENULISAN LAPORAN AKHIR LATIHAN INDUSTRI