• default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
Khamis 25 Feb 2021
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

KEMASUKAN BAHARU (ADMISSION)

-   Laman Pendaratan UPU (UPU Online)
-   Portal Rasmi Bahagian Pengambilan Pelajar JPP
-   Portal Rasmi Bahagian Pengambilan Pelajar JPP : Tawaran Program Politeknik

 

HAL EHWAL PELAJAR

-   Pendaftaran Pelajar Senior -- Yuran Pelbagai
-   Pendaftaran Ko-Kurikulum: Sukan/Persatuan
-   Muat Turun: BORANG DEKLARASI SARINGAN COVID PMKu
-   Muat Turun: BORANG PERMOHONAN BERHENTI PENGAJIAN (BRG_HEPPMKu-04)
-   Muat Turun: BORANG PERMOHONAN KAD PELAJAR (BRG_HEPPMKu-06)
-   
Muat Turun: BORANG PERMOHONAN LEWAT LAPOR DIRI PELAJAR SENIOR (BRG_HEPPMKu-05)

-   Muat Turun: BORANG PERMOHONAN PENANGGUHAN PENGAJIAN (BRG_HEPPMKu-03)
-   Muat Turun: BORANG PERMOHONAN PERTUKARAN PROGRAM PENGAJIAN (BRG_HEPPMKu-02)
-   Muat Turun: BORANG PERMOHONAN PERTUKARAN TEMPAT PENGAJIAN (BRG_HEPPMKu-01)
-   
Muat Turun: GARIS PANDUAN PENDAFTARAN PELAJAR POLITEKNIK MALAYSIA 2020 BAGI SESI DISEMBER 2020

-   Muat Turun: PERAKUAN PELEPASAN TANGGUNGJAWAB PMKu
-   Muat Turun: TATACARA PERMOHONAN BERHENTI PENGAJIAN

-   Muat Turun: Borang Indemniti Pelajar
-   Muat Turun: Borang Temujanji Kaunseling
-   PTPTN
-   Yayasan Pahang

 

PENASIHATAN AKADEMIK

-   Muat Turun: Borang Maklumat Pelajar-Penasihat Akademik (PA)
-   Muat Turun: Borang Pendaftaran Kursus
-   Muat Turun: Borang Gugur Tambah Kursus
-   Muat Turun: Borang Catatan Khidmat Nasihat

 

PENGURUSAN AKADEMIK & e-LEARNING

-   CIDOS ver. 2014 -- Polytechnic e-Learning Portal
-   CIDOS ver. 2010
-   SPMP -- Sistem Pengurusan Maklumat Politeknik
-   Muat Turun: Kalendar Akademik Tahun 2016
-   Muat Turun: STUDENT HANDBOOK
-   MQA

 

PENILAIAN & PEPERIKSAAN

-   Muat Turun: Rubric for Learning Domain (LD3-LD9)
-   Muat Turun: Surat Permohonan Mengambil Semula Penilaian Kursus
-   Muat Turun: Koleksi Soalan Peperiksaan Tahun 2018 hingga Tahun 2019 Untuk Kursus DUP dan DHF
-   Jadual Peperiksaan Akhir

 

GRADUAN & KONVOKESYEN

-   Muat Turun:
1. Surat Jemputan Konvokesyen 2018
2. Buku Panduan Konvokesyen 2018
3. Borang Pengesahan Pembayaran dan Kehadiran Majlis Konvokesyen Keempat Politeknik METrO Kuantan2018

 

SOSIAL & KEMASYARAKATAN

-   Facebook PMKu
-   Twitter Politeknik METrO
-   iM4U
-   Facebook 1M4Youth
-   Facebook Rakan Muda