• default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
Ahad 14 Jul 2024
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

KEMASUKAN BAHARU (ADMISSION)

-   Laman Pendaratan UPU (UPU Online)
-   Portal Rasmi Bahagian Pengambilan Pelajar JPP
-   Portal Rasmi Bahagian Pengambilan Pelajar JPP : Tawaran Program Politeknik

 

HAL EHWAL PELAJAR

-   Muat Turun: BUKU PANDUAN PENDAFTARAN PELAJAR SESI II: 2022/2023
-   Muat Turun:  PROSES PENGURUSAN LAPOR DIRI PELAJAR SENIOR
-   Muat Turun: BORANG PINJAMAN PERALATAN HAL EHWAL PELAJAR
-   Muat Turun: BORANG PERMOHONAN SURAT PENGESAHAN PELAJAR
-   Muat Turun: 
GARIS PANDUAN PERMOHONAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN AKTIVITI PELAJAR PMKU

-   Muat Turun: LAMPIRAN 2 - BORANG PERMOHONAN PERUNTUKAN KEWANGAN BAGI MENJALANKAN AKTIVITI PELAJAR (HEP01)
-   Muat Turun: LAMPIRAN 3 - FORMAT LAPORAN PENUH
-   Muat Turun: LAMPIRAN 4 - FORMAT LAPORAN RINGKAS
-   Muat Turun: LAMPIRAN 5 - BORANG LAPORAN KEWANGAN AKTIVITI PELAJAR (HEP02)
-   Muat Turun: LAMPIRAN 6 - SENARAI SEMAK PENGHANTARAN DOKUMEN PELAKSANAAN PROGRAM AKTIVITI PELAJAR
-   Muat Turun: LAMPIRAN 7 - BORANG SOAL SELIDIK KEBERKESANAN PERLAKSANAAN PROGRAM - AKTIVITI

 PERMOHONAN PERTUKARAN TEMPAT PENGAJIAN
-  Muat Turun: PROSES PERMOHONAN
-  Muat Turun: BORANG PERMOHONAN 

PERMOHONAN PENANGGUHAN PENGAJIAN
-   Muat Turun:  PROSES PERMOHONAN 
-   Muat Turun:  BORANG PERMOHONAN 

PERMOHONAN KAD PELAJAR
-   Muat Turun: TATACARA PERMOHONAN

PERMOHONAN  LEWAT LAPOR DIRI PELAJAR SENIOR
-   Muat Turun: PROSES PERMOHONAN 
-   Muat Turun: BORANG PERMOHONAN 

PERMOHONAN PERTUKARAN PROGRAM PENGAJIAN
-   Muat Turun: PROSES PERMOHONAN 
-   Muat Turun: BORANG PERMOHONAN

 

PENASIHAT AKADEMIK

-   Muat Turun: Borang Maklumat Pelajar-Penasihat Akademik (PA)
-   Muat Turun: Borang Pendaftaran Kursus
-   Muat Turun: Borang Gugur Tambah Kursus
-   Muat Turun: Borang Catatan Khidmat Nasihat
-   Muat Turun: Borang Cuti Pelajar

 

PENGURUSAN AKADEMIK & e-LEARNING

-   CIDOS ver. 2014 -- Polytechnic e-Learning Portal
-   CIDOS ver. 2010
-   SPMP -- Sistem Pengurusan Maklumat Politeknik METrO Kuantan
-   Muat Turun: Kalendar Akademik Tahun 2022/2023
-   Muat Turun: STUDENT HANDBOOK
-   Muat Turun: PENDIDIKAN BERASASKAN HASIL OBE
-   MQA

 

PENILAIAN & PEPERIKSAAN

-   Muat Turun: Rubric for Learning Domain (LD3-LD9)
-   Muat Turun: Surat Permohonan Mengambil Semula Penilaian Kursus
-   Muat Turun: Koleksi Soalan Peperiksaan Tahun 2018 hingga Tahun 2019 Untuk Kursus DUP dan DHF
-   Muat Turun: Jadual Peperiksaan Akhir
-   Muat Turun: JADUAL DAN PANDUAN MENDUDUKI PENILAIAN ALTERNATIF DIS 2020

 

GRADUAN & KONVOKESYEN

-   Muat Turun:


1. SURAT JEMPUTAN RASMI GRADUAN KONVOKESYEN KEENAM PMKu 2022
2. BUKU PANDUAN KONVOKESYEN KEENAM PMKu 2022
3. BORANG PENGURUSAN MAJLIS KONVOKESYEN KEENAM PMKu 2022

 

SOSIAL & KEMASYARAKATAN

-   Facebook PMKu
-   Twitter Politeknik METrO